o firmieprodukcijDIN- NormteileImpressum
 
Pracujemy pretko, elastycznie, jak zemieslnicy.  News
o firmie
kontakty

Zarys Przedsiębiorstwa

 

Przedsiębiorstwo Pfitzer-Verbindungstechnik GmbH nastawione jest na ogólnoświatowy  handel  amerykańskimi i angielskimi  elementami  łącznymi w zakresie calowym.Paleta produków obejmuje śruby calowe  wraz z  dodatkami,nakrętki calowe,narzędzia calowe Inch-sized-fasteners,Stud Bolts,MS,NAS,AN-Parts.

 

W naszym działaniu wyznajemy zasadę wzajemnego poszananowania  i szereko pojętej  rzetelności.

Systematycznie analizujemy nasze działania , wyciągnięte wnioski slużą ciągłemu polepszeniu naszej działalności.

 

 

Handel elementymi łącznymi wymaga korelacji:  terminu,miejsca  i  jakości dostawy  -

zadowolony  klient ,to klient otrzymujący zamówiony towar na wyznaczone miejsce,w wyznaczonym terminie i oczekiwanej jakości.

 

Klientom,konstruktorom,monterom, pracownikom branży  wdrożeniowej i logistyki  zapewniamy kompetentne techniczne porady i doradztwo.Jako przedsiębiorsto handlowe współpracujemy na szeroką skalę z  wybranymi producentami i dostawcami , aby móc oferować swoim klientom najkorzystniejszy towar  najwyższej jakości.


Jakość & serwis

 

Konsekwentny wymóg od naszych partnerów certyfikacji ISO  zapewnia naszym klientom

bezpieczny  i wielostronny produkt i jednocześnie przyczynia się do  częściowego  lub całkowitego  zwalniania  z przeprowadzania kosztownych  badań i kontroli na ich koszt .

Dzięki wnikliwym i regularnym kontrolom na bieżąco analizujemy nasze silne i słabe strony  a uzyskane dane służą  doskonaleniu  obsługi  klienta i  osiąganiu sukcesów  przedsiębiorstwa.

 

Jakość = Technika + Postawa

 

Technicznie świetnie wyszkolona kadra pracownicza pracująca na najwyższym poziomie jest kolejnym gwarantem fachowego doradztwa i niezawodnej uslugi .

 


Wizja & Misja

 

Filarem naszego przedsiębiorstwa są nasi pracownicy,gdyż to oni przyczyniają się do naszego sukcesu.

Główny nacisk kładziemy na ukierunkowanie personelu na  kompetencję , umiejętność  pracy w zespole, niezawodność,zaangażowanie, zapał do pracy i inteligencję emocjonalną.

 

Dużą wagę przywiązujemy równocześnie na ukierunkowanie procesu  na   poprawianie jakości i zwiększenia wydajności na wszystkich szczeblach działalności , ukierunkowanej na naszych klientów na ich życzenia,żądania i oczekiwania.